Pagina's

maandag 13 september 2021

Groningen, Binnenstad, Hoge der A

Hoge der A

Van Brugstraat tot Visserstraat. Voor het eerst genoemd 1397. Oorspronkelijk de hoge oever van de rivier de A; binnen de oude stad tevens de westelijke (binnenste) verdedigingsgracht, later bekend als A- of Zuiderhaven (in tegenstelling tot de Noorderhaven). De oever is waarschijnlijk eerst in de 11e eeuw opgehoogd. De oudste bebouwing dateert eveneens uit de 11e/12e eeuw en is, op onderdelen, nog aanwezig. Archeologische vondsten, waaronder die van zaden en plantenresten, daterend uit de 8e tot en met de 10e eeuw, geven aan dat ook de niet beschoeide oever van de A al diende voor het aanleggen van schepen, onder meer met goederen uit de Elzas, Scandinavie en Oost-Europa.

*

Groningen, Binnenstad, Hoge der A, 13 september 2021
NIKON D5300  ƒ/4,5  1/400  55 mm  ISO 100

*

De in Drenthe ontspringende rivier de Aa is al in de vroege middeleeuwen van economisch belang. De rivier kende, via het Reitdiep en de benedenloop van de Hunze, het Groninger diep, tot 1876 een open verbinding met de Noordzee. Perceel 19 is nog voorzien van gleuven voor vloedplanken. De A binnen de stad was sinds 1636 door een overtoom, sinds 1673 door een spilsluis, zuidelijk van de Visserbrug, afgesloten van het brakke water van het Reitdiep. Op het brede gedeelte bij de Visserbrug in de middeleeuwen muurhuizen (met de Harkestoren en de Meester Alberts- of Kassentoren) en 1683-1890 visbanken: de afslagplaats voor vers aangevoerde vis. Ook bij de Abrug stonden muurhuizen. Tegenover de Turftorenstraat in de middeleeuwen de Turftoren.

Er zijn – blijkt uit recent onderzoek (R.Kruisman, In Litore Amnis, 2013) – geen aanwijzingen dat de A ooit in een meer oostelijk gelegen bedding langs Groningen heeft gestroomd.

Hoge der A wordt ook wel 'Menistenhemel' genoemd: er woonden in de 19e eeuw doopsgezinde hout- en graanhandelaren.

*

foto

*

foto

*

foto

*

foto

*

foto

*

Groningen, Binnenstad, Hoge der A

*Geen opmerkingen:

Een reactie posten